Thời gian biểu một ngày của bé tại SES

Một ngày trải nghiệm của bé tại Smile Eyes Pre-School